2016/2017 Secondary Textbooks List

 

FOR ALL YOUR SCHOOL TEXTBOOKS

English Language
Shona
Science
Fashion & Fabrics
Food & Nutrition
Building
Metal work
Technical Subjects
Wood Work
Religious Education
Agriculture
Account / Commerce / Economics
Maths
Geography
History
Shona Novels
English Novels
Others

ENGLISH LANGUAGE

Focus On English

Students’ Book 1
Teacher’s Book 1
Students’ Book  2 (New)
Teacher’s Book 2 (New)

Students’ Book 3
Teacher’s Book 3
Students’ Book 4
Teacher’s Book 4

English For Communication

Students’ Book 1   (New Syllabus)
Teacher’s Book 1
Students’ Book 2   (New Syllabus Edition)
Teacher’s Book 2  (New Syllabus Edition)
Students’ Book 3    (New Syllabus Edition)
Teacher’s Book 3 (New Syllabus Edition)
Students’ Book 4  (New Syllabus Edition)
Teacher’s Book  4  (New Syllabus Edition)

Structures & Skills In English  (New Syllabus Editions)

Students’ Book 1  (2nd Edition)
Teachers’ Book 1 (2nd Edition )
Students’ Book 2
Teacher’s Book  1 & 2  (Combined)
Students’ Book 3
Students’ Book 4  (2nd Edition)
Teacher’s Book 3&4  ( Combined)

Focus Study Aids In English

O’Level Composition Writing
Communication & Registers
Students’ Book
Teacher’s Book
Use & Abuse of English
(Including Common Errors) M.D Sharman
O’ Level English Test Papers

English Today

English Today 1 Pls’
English Today 1 Tr’s
English Today 2 Pls’
English Today 2 Tr’s
English Today 3  Pls’
English Today 3  Tr’s
English Today 4  Pls’
English Today 4  Tr’s

Step Ahead  New Secondary English

Students’ Book 1
Teacher’s Book 1
Students’ Book 2
Teacher’s Book 2
Students’ Book 3
Teacher’s Book 3
Students’ Book 4
Teacher’s Book 4
ZJC English Practice
Step Ahead O’ Level English Revise Guide

SHONA

Rurimi Rwaamai ; T.K. Tsodzo (Mabhuku Matsva)

Students’ Bk  1
Students’ Bk  2
Teacher’s Bk 1
Teacher’s Bk 2
Students’ Bk 3
Students’ Bk 4
Teacher’s Bk 3&4 (Combined)

Zambuko : A New Secondary Shona Course by H.Chimhundu

Students’ Bk 1
Teacher’s Bk 1
Students’ Bk 2
Teacher’s Bk 2
Students’ Bk 3
Students’ Bk 4

Focus Study Aids : Shona

O’Level Shona Revision (2nd Edition)
A’Level Shona Revisionn (New)
Mhenenguro yaBindauko
Budirirai – Students’ Bk 1
Budirirai – Students’ Bk 2
ZJC Teacher’s Bk 1&2
Denhe Reruzivo- Students’ Bk 1
Denhe Reruzivo-  Students’ Bk  2
Jekesa Pfungwa 1 N/E- Bhuku Rebvunzo DzeZJC Shona
Budirirai – Students’ Bk 3
Budirirai – Students’ Bk 4
Jekesa Pfungwa 2 N/E Bk Rebvunzo Dze O’ Level Shona
Step Ahead : Jekesa Pfungwa 3  A’Level
Kodzero 1 Pls’
Kodzero 2 Pls’
Kodzero 3 Pls’
Kodzero 4 Pls’
Kodzero 1 Tr’s
Kodzero 2 Tr’s
Kodzero 3 Tr’s
Kodzero 4 Tr’s
Pane Nyaya – O’ Level Set Bks (2008-2011)
Sarawoga  – O’Level Set Bks  (2008-2011)
Tudikidiki

 

SCIENCE

Junior Secondary Science Bk 1
Junior Secondary Science Bk 2

O’Level Intergrated Science Bk 3
O’Level Intergrated Science Bk 4
Step Ahead : O’ Level Intergrated Science Rev.Guide

Focus On Science

Students’ Bk 1   (New Syllabus Edition )
Teacher’s Bk 1
Teacher’s Bk 2
Students’ Bk 2     (New Syllabus Edition)
Focus On O’Level Intergrated Science – Students’ Bk 3
– Students’ Bk 4
– Tr’s Bk 3
– Tr’s Bk 4
Focus Study Aids In Science – JC Science Revision- SB
Focus Study Aids In Sci. -JC Sci. Rev. Tr’s Bk With Ans.
Junior Science Today 1
Junior Science Today 2
Intergrated Science  Today 3
Intergated Science Today 4
O’Level Physical Science Today – Chemistry
O’Level Physical Science Today – Physics
O’Level Biology Today
O’Level Chemistry-Apractical Approach
O’Level Focus On Biology – Students’ Bk
– Teacher’s Bk
O’Level Physical – Focus On Physical Science SB
– Teacher’s Bk (New)

 

FASHION & FABRICS

Focus On Fashion & Fabrics
Volume 1 (ZJC ) Rachel Gardiner
Volume 2(O’Level) Rachel Gardiner
Dynamics of Fashion & Fabrics
Volume 1 (ZJC) D.M Jobolingo

 

FOOD & NUTRITION

Focus on Food & Nutrition
Volume 1 (ZJC) T.T Malaba
Volume 2 (O’Level) G.Mpofu/ M.Nyamuda
Economic Recipes for Secondary Schools.JM combe

Dynamics Of Food & Nutrition

Dynamics Of Food,  Nutrition & Food Service

 

BUILDING

J.C. Building Today
O”Level Building Today
Focus On Z.J.C. Building
Focus On O”Level Building
Focus Study Aids Building Studies
Building Studies Volume 2

 

METAL WORK

Metal Work For Secondary School 3&4
Mechanics Manual Vol. 1
Get Sharp
Focus On O”Level Metal Work
Focus On Z.J.C. Metal Work
LTS Metal Technology & Design

 

TECHNICAL SUBJECTS

Focus On Z.J.C. Technical Graphics
Focus On O”Level Technical Graphics

 

WOOD  WORK

Focus On Z.J.C. Wood Work
Focus on O”Level Wood Work

 

RELIGIOUS EDUCATION

The Road to Freedom

Min Of Education    ( Syllbus 2B: The History of the Jewis Nation
St. Mark Study Guide
The Voice Of Freedom (The Gospel of Luke)
King of Glory: Ewbank- Life & Teaching of Christ
St Luke & the Acts of The Apostles
Focus on O’ Level Religious Studies: The Synoptic Gospels
O’Level Guide : The Acts of The Apostles
Synoptic Gospels

Focus On A’ Level Divinity

Prophets of the Old Testament: Ewbank
The Apostolic Age : Ewbank
The Four Gospels : Ewbank

 

AGRICULTURE

Focus On Agriculture
Students’ Bk 1
Students’ Bk 2
Students’ Bk 3 (Crops)
Students’ Bk 4 (Livestock/ Farm structures & Machinery
& Agricultural Economics)
Step Ahead : New Certificate Agriculture – Students’ Bk 1
– Students’ Bk 2
– Students’ Bk 3
(New Edition)   – Students’ Bk 4
Dynamics of Agriculture:A New Secondary Agriculture Course P.G.D Chard
ZJC Students’ Core Section
Option 1 : Vegetable & Fruit Production
Option 2 : Decorative Gardening
Option 3 : Small Livestock
Option 4 : Crop Production
Option 5 : Farm Engineering
O’Level Agric.Core Section : Muyengwa Mandizvidza
O’Level Agriculture Crop Husbandry  F.M Sithole

 

ACCOUNTS / COMMERCE / ECONIMICS

Focus Study Aids

Introductory Busines Law McColl
Law Case Briefs :  McColl
O’ Level Commerce Practice Book
Principles of Accounts
ZJC Commerce Practice Bk
Junior Secondary Commerce
Principles of B/Keeping & Accounting Vol 1 Without Ans
Priciples of B/Keeping & Accounting Vol.1 With Ans.
Principles of Bookkeeping & Accounting Vol.2 Without Answers
Principles of Bookkeeping & Accounting Answer Bk
Step Ahead :  o’ Level Commerce Students’ Book
Step Ahead : O’ Level Commerce Revision Guide

Focus on Principles of Accounts ; Siddiqui

ZJC Vol 1 B/Keeping – Students’ Edition
O’Level Vol 2. Students’ Edition
Dynamics of Principles of Accounts
Vol 1 JC Students’ Edition
Vol 1 JC Tr’s Edition (With Ans.)
Vol 2 O’ Level Students’ Edition -Moses Masasi

Focus on Commerce

Vol.1 ZJC Students’ Bk New Edition
Vol 2 O’Level Students’ Bk

Focus Study Aids

ZJC Commerce Revision A.Vhudzijena
O’ Level Commerce Revision : G.Matindike
JC Commerce
A Textbook of Commerce
JC Commerce Revision – O’Level
JC Accounts
O’Level Accounts Today
A’ Level Business Studies

 

MATHS

Focus On Maths (A new Secondary Mathematics Course)
Students’ Bk 1
Teacher’s Bk 1
Students’ Bk 2
Teacher’s Bk 2
Students’ Bk 3
Teacher’s Bk 3
Students’ Bk 4
Teacher’s Bk 4
Focus Study Aids
O’ Level Maths Revision (Without Ans.)
O’Level Maths Rev (With Ans.)
New General Maths
Junior Certificate Course –  Bk 1 (Without Ans)
–  Bk 1 (With Ans.)
–  Bk 2 (Without Ans)
–  Bk 2 (With Ans)
ZJC Maths Practice Bk
New General Maths -O’Level Cert. Course
Bk 3 (Without Ans)
Bk 3 (With Ans )
Bk 4 (Without Ans )
Bk 4 (With Ans)
O’Level Maths Practice Bk

 

GEOGRAPHY

Step Ahead Junior Secondary Geography
Junior Map Reading For Zim.
New Junior Secondary Atlas For Zim.
Atlas For Zim.
Physical Geo. In Diagrams
Objective Test & Exercise For O’Level Exams.
Physc. & Human Geo.
Step Ahead -O’Level Human & Economic Geo.
O’Level Geo. A Comprehensive Practice Bk
How To Pass O’Level Geo.
Senior Atlas For Zim.
A level Geo. A Comprehensive Guide

Focus On Geography

ZJC – Students’ Bk 1  (Physical Geo.& Map Reading)
ZJC – Students’ Bk 2  (Human Geo.)
O’Level
Students’ Bk 3 (Physical Environ.of Southern Africa)
Students’ Bk 4 (Human Environ.of Sourthern Africa)
Focus on O’Level Geo- Teacher’s Guide
Dynamics of O’Level Human & Economic Geo.
Focus Study Aids – O’level Geo Revision
Geography Today JC
Geography Today – Human & Economic
Geography Today – Physical
Geography Revision O’Level
Total Geography,’A’ level Physical Geography

 

HISTORY

O’Level -Students’ Bk 3
O’Level – Students’ Bk 4
History of Southern Africa
Focus On Study Aids -O’Level History Revision
Dynamics Of History ZJC
Students’ Bk 1
Students’ Bk 2
O’ Level – Students’ Bk 3
O’Level – Students’ Bk 4
People Making History 1
People Making History 2
People Making History 3
People Making History 4
African Heritage 1
African Heritage 2
African Heritage 3
African Heritage 4
Total History, O’Level World Affairs Since 1900
Total History, ‘O’Level Southern African History

 

SHONA NOVELS

Akanga Nyimo Avangarara
Akanyangira Yaona.
Chakabaya Chikatyokera
Chido Chomushakabvu
Dzasukwa Mwana Asina Hembe
Feso
Gara Ndichauya
Gukurahundi
Inongova Njake-njake
Karikoga Gumi Remiseve
Kumaziva Ndadzoka
Kusasana Kunoparira
Mati Manzwei
Mapatya
Magora Panyama
Mhindu-pindu
Mhosva Inoripwa
Mutinhimira Wenhetembo
Moyo Muti
Ndakakutadzirei
Ndakaitei
Pota Neyo Tisangane
Ruvimbo
Pfumo Reropa
Tamba Oga
Tsumo , Chimbo NaMadimikira
Tsumo NaMadimikira Bhuku 1
Tsumo naMadimikira Bhuku 2
Upfumi Uroyi
Ugo HwamaDzinza aVashona
Unei Nazvo
Ushe Ndohwangu
Wakandigona Wena
Wakandibaya Panyama Nhete
Wandigura Kunorira
Ziva Kwawakabva
Zviuya Zviri Mberi
Zviedzo
Tudikidiki
Panenyaya
Chemera Mudundundu
Shaurai
Jekanyika
Chawagwinyira
Ndakazviita
Kutonhodzwa KwaChauruka

 

ENGLISH NOVELS

A Woman’s Plea.
African Socialism or Socialist Africa
Beast Of Fame
Breakfast of Sjamboks
Coming Of The Dry Season
Detective Ridgemore Riva
Down Second Avenue
Dangerous Journey
Decolonising The Mind
Desperate Choices
Education Lebaration & The Creative Ac
I Will Wait
Jessica The Mountain Slayer
Matigari
Messages of Love
Post Colonial State
Silent Journey From The East
Shadows On The Horizon
The Identity Card
The Legacy
Up In Arms
Waiting For The Rain
I will Marry When I Want
House Of Hunger
The Haunted Trail
Fear Not My Brother
Beggars
Offshoot
Hunting in Foreign Lands & Other Stories

 

OTHERS

Students’ Companion by W.D BEST
A Shorter Contemporary English Dictionary- FR Wit
New Method English Dictionary by M.West
Practical Ndebele Dictionary- by J.N Pelling
Atlas For Zimbabwe
Lessons In Ndebele
Standard Shona Dictionary – by Hannan
Duramazwi ReChishona- by Chimhundu et al
Duramazwi Guru ReChishona by Chimhundu et al
CPP AIDS AWARENESS READERS
Level 1
Silver Rosses
Bad News Boy

 

Please inquire for the list is endless